Home >> Образовање >> Српски наставници примају најмање плате у региону

  • Форум
  • Коментари су искључени на Српски наставници примају најмање плате у региону
Српски наставници примају најмање плате у региону

Наставници у Србији су слабо плаћени, међутим, слична је ситуација и у региону. Ипак, када је реч о државама бивше Југославије, српски наставници  у односу на окружење на годишњем нивоу приме значајно мање плате од својих колега у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији.

Када је реч о европским стандардима, у земљама ЕУ, учитељи на почетку каријере годишње примају нешто преко 26.000 евра, с тим што наставници у гимназијама и  стручним школама примају око 1.300 евра више у односу на учитеље. У Лукесмбургу, наставник на почетку каријере годишње заради око 70.600 евра, међутим разлике између западне и источне Европе су огромне.

Са већим бројем година радног стажа у Европи се повећава  плата наставника. Када достигну највиши платни разред, наставници у Луксембургу годишње зараде износ од близу 140.000 евра бруто, док у Пољској примају „само“ десетину те суме.

Када је реч о Србији и земљама бивше Југославије, српски наставник прими најнижу плату, чак нижу и од наставника у БиХ, Црној Гори и Македонији. Наставници у Србији зараде око 7.000 евра бруто на годишњем нивоу, док наставник у БиХ заради око 9.700 евра, а њихове колеге у Црној Гори око 10.500 евра. Плата наставника у Македонији износи нешто преко 9.000, док примера ради, наставник у Грчкој годишње заради око 25.000 евра.

Када се говори о радном времену наставника, и оно се разликује од државе до државе. У земљама ЕУ, наставник у раду са ученицима проведе око 46% укупног радног времена, док остатак отпада на административне послове. 

Извор: DW

Top