Home >> Образовање >> Друштво школских библиотекара тражи подршку репрезентативних синдиката

  • Форум
  • Коментари су искључени на Друштво школских библиотекара тражи подршку репрезентативних синдиката
Друштво школских библиотекара тражи подршку репрезентативних синдиката

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије обратио се се свим репрезентативним синдикатима образовања молбом да заштите њихове интересе и материјални положај. Повод за молбу је сврставање школских библиотекара у седму платну групу, испод свих осталих колега у просвети са високим степеном стручне спреме.

 

Поштована/и,

Обраћамо Вам се у име Друштва школских библиотекара Србије, са молбом да у преговорима са релевантним чиниоцима заштитите права и интересе школских библиотекара и њихов материјално-социјални положај.

Ми, школски библиотекари, поднели смо највећи терет рационализације радних места у просвети. Применом Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 75/2015 и 73/2016) драстично је смањен број библиотекара основних школа, а најновијим Правилником о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018), планирано је смањење броја извршилаца на радном месту школског библиотекара средњих школа.

По свему судећи, уштеда која је уследила одузимањем норме и отпуштањем наших колега није била довољна, па смо протеклих дана у електронским и писаним информативним медијима могли прочитати да смо у нацртима платних група и разреда запослених у јавним службама једини сврстани у VII платну групу, испод свих осталих колега у просвети са високим степеном стручне спреме, који су сврстани у VIII и IX платну групу.

Важност школских библиотекара и школских библиотека у васпитно-образовном процесу истиче више домаћих и међународних прописа из области образовања и струке: Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, члан 7), Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018, члан 50), Правилник о националном оквиру образовања и васпитања ( „Службени гласник РС”, бр. 98/2017, 2.2), Закон о информатичко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/2011, члан 5), Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности („Службени гласник РС“, бр. 39/13, II.1), Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 107/12, IV.5), IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке (Гласник Нaродне библиотеке Србије, VII, 1/2005), Библиотека за сваку школу!, Међународног удружења за школско библиотекарство, Европске мреже за школске библиотеке и информациону писменост (ENSIL) и Међународнe федерације библиотечких удружења (IFLA), као и многи др.

Стога смо искрено згрожени покушајем да се наш посао незаконито деградира у односу на педагоге, психологе и остале стручне сараднике, са којима смо у кровном Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, члан 135) потпуно изједначени, а ни на основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, бр. 5/2012) обим наших послова није ништа мањи, нити мање важан и одговоран од послова осталих стручних сарадника. Oстаје потпуно нејасно на основу којих релевантних критеријума је закључено и предложено да се ми, школски библиотекари, сврстамо у платну групу у коју ни по професионалним квалификацијама, нити по професионалним задацима које испуњавамо ни у ком случају не припадамо.

Апелујемо на Вас да свим синдикалним средствима спречите даљу деградацију наше професије, као и да одредите термин за разговор са представницима нашег Друштва, на коме би се расправљало о следећим темама:

  1. Предлози за измене и допуне Правилника о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилника о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018).
  2. Место школских библиотекара у систему платних група и разреда запослених у јавним службама.

С поштовањем,

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије

Top